Odszkodowania za wypadki

 

Zakres pomocy:

Zapewniamy kompleksową obsługę. Reprezentujemy osoby poszkodowane i ich rodziny w postępowaniach przeciwko winnym narażenia lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu, śmierci osób najbliższych, szkody na mieniu w następstwie: wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, choroby zawodowej (hałas, zapylenia, związki chemiczne).

Co możemy uzyskać tytułem odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych?

- zwrot kosztów leczenia
- zwrot kosztów rehabilitacji
- zwrot kosztów opieki nad poszkodowanym
- zwrot kosztów adaptacji mieszkania do potrzeb poszkodowanego
- zwrot kosztów transportu poszkodowanego
- zwrot kosztów przygotowania do wykonywania nowego zawodu
- zwrot utraconego wynagrodzenia
- świadczenie rentowe dla poszkodowanego oraz bliskich zmarłej osoby

Komu należy się zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę: fizyczną i psychiczną?

- poszkodowanym
- bliskim zmarłej osoby.

Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow Spółka Partnerska zrobi wszystko, żeby wywalczyć w Twoim imieniu wysokie odszkodowanie powypadkowe, które pozwoli na uzyskanie dodatkowych środków chociażby na specjalistyczne leczenie związane z utratą zdrowia, często połączoną z utratą możliwości zarobkowania.

Nasze działania skupiają się również na tym, by zminimalizować i tak już pokrzywdzonym Klientom stres związany z walką o swoje prawa na własną rękę. Bowiem często łączy się to z trudnym i długotrwałym wymagającym wysiłku procesem, ekspertyzami biegłych, a nade wszystko wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej.

Wskazówki!
Uwaga!

Pamiętaj, aby zgromadzić dokumenty niezbędne do przyznania odszkodowania:

- notatkę policyjna, oświadczenie sprawcy szkody (wypadki drogowe)
- dokumentacje medyczną
- pisma i decyzje towarzystw ubezpieczeniowych
- oryginały faktur, rachunków, paragonów za leczenie (wizyty lekarskie, badania zakup lekarstw), przejazdy
- zwolnienia lekarskie
- protokół z wypadku w pracy lub w drodze do i z pracy, na terenie szkoły

Należy pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły przyznają bardzo małe kwoty odszkodowania czy też zadośćuczynienia. Dopiero w sytuacji, gdy poszkodowany czy jego osoba najbliższa są reprezentowani przez profesjonalną kancelarię prawną wysokość tych kwot zwiększa się i to nawet wielokrotnie.