Prawo bankowe Białystok

Nasza kancelaria prawna Białystok specjalizuje się w szeroko pojętym prawie bankowym, oferując wszechstronną pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorstwom. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, w tym prawników i radców prawnych, zapewniamy najwyższy poziom usług prawniczych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Nasze podejście opiera się na dogłębnej analizie każdej sprawy oraz pełnym zaangażowaniu w rozwiązanie problemów naszych klientów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis naszych kluczowych usług.

Nieważność umowy kredytu

W naszej kancelarii radców prawnych w Białymstoku oferujemy kompleksową pomoc w zakresie unieważnienia umowy kredytu. Analizujemy każdą umowę pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, identyfikując potencjalne nieprawidłowości i naruszenia praw konsumenta. Nasi radcowie prawni w Białymstoku mają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących nieważności umów kredytowych, zapewniając naszym klientom skuteczne reprezentowanie ich interesów przed sądami.

Przykładowe przypadki nieważności umowy kredytu

 • Klauzule niedozwolone: Wiele umów kredytowych zawiera klauzule, które mogą być uznane za niedozwolone. Nasza kancelaria radcy prawnego Białystok dokładnie analizuje każdy zapis umowy, identyfikując te, które mogą naruszać prawa konsumenta. W takim przypadku możemy wystąpić o unieważnienie całej umowy lub jej części.
 • Brak transparentności warunków: Zdarza się, że banki nie informują kredytobiorców w sposób jasny i zrozumiały o wszystkich warunkach kredytu. Jeśli stwierdzimy, że umowa kredytowa nie spełnia wymogów transparentności, możemy podjąć kroki prawne w celu jej unieważnienia.
 • Nieprawidłowe przeliczenia walutowe: W przypadku kredytów denominowanych w obcej walucie, banki często stosują niekorzystne dla kredytobiorców kursy przeliczeń. Nasza kancelaria adwokacka w Białymstoku zajmuje się badaniem tych przeliczeń i, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, dąży do unieważnienia umowy.

Sankcja kredytu darmowego

Kancelaria radcy prawnego Białystok oferuje również pomoc w sprawach związanych z sankcją kredytu darmowego. W sytuacjach, gdy banki naruszają przepisy dotyczące informowania o kosztach kredytu, istnieje możliwość, że kredytobiorca będzie mógł skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Nasi radcy prawni w Białymstoku dokładnie analizują warunki umowy oraz dokumentację, dążąc do uzyskania najkorzystniejszych rozwiązań dla naszych klientów.

Przykłady

 • Nieprawidłowe informowanie o kosztach: Banki są zobowiązane do przedstawienia klientom pełnych kosztów związanych z kredytem. Jeśli stwierdzimy, że klient nie został odpowiednio poinformowany, możemy wystąpić o zastosowanie sankcji kredytu darmowego, co oznacza, że klient nie będzie musiał płacić odsetek i innych kosztów.
 • Brak wymaganych informacji w umowie: Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na banki obowiązek zawarcia w umowie szeregu informacji, takich jak RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). W przypadku braku tych informacji, kredytobiorca może ubiegać się o sankcję kredytu darmowego.
 • Nieuczciwe praktyki marketingowe: Jeśli bank stosował nieuczciwe praktyki marketingowe, np. wprowadzając klienta w błąd co do rzeczywistych kosztów kredytu, nasza kancelaria radców prawnych Białystok może pomóc w uzyskaniu sankcji kredytu darmowego.

Kradzież pieniędzy z konta

Kradzież pieniędzy z konta bankowego to coraz częstszy problem, z którym pomagamy walczyć naszym klientom. Radca prawny Białystok specjalizuje się w sprawach dotyczących cyberprzestępczości i oszustw bankowych. Zapewniamy wsparcie w zgłaszaniu takich incydentów, reprezentowaniu klientów przed organami ścigania oraz w dochodzeniu roszczeń od banków. Nasz zespół radców prawnych w Białymstoku ma doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu takich spraw.

Jak wygląda procedura w przypadku kradzieży pieniędzy z konta?

 1. Zgłoszenie incydentu: Pierwszym krokiem jest zgłoszenie kradzieży do banku oraz odpowiednich organów ścigania. Nasi prawnicy w Białymstoku pomagają klientom przygotować odpowiednie dokumenty i zgłoszenia.
 2. Analiza incydentu: Kancelaria radcy prawnego Białystok dokładnie analizuje przebieg kradzieży, aby zrozumieć, jak doszło do incydentu i jakie kroki można podjąć, aby odzyskać utracone środki.
 3. Reprezentowanie przed organami ścigania: Radca prawny Białystok reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przez policję i prokuraturę, zapewniając profesjonalne wsparcie na każdym etapie dochodzenia.
 4. Dochodzenie roszczeń od banku: W wielu przypadkach banki mają obowiązek zwrócić skradzione środki, jeśli doszło do naruszenia ich procedur bezpieczeństwa. Nasza kancelaria radców prawnych w Białymstoku prowadzi negocjacje z bankami oraz, w razie potrzeby, reprezentuje klientów przed sądami.

Kredyty frankowe

Kredyty frankowe to obszar, w którym nasza kancelaria prawna w Białymstoku ma szczególne kompetencje. Reprezentujemy klientów w sporach z bankami, dążąc do unieważnienia umów kredytowych zawartych we frankach szwajcarskich lub do uzyskania korzystnych przeliczeń.

Nasi prawnicy w Białymstoku posiadają głęboką wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu takich spraw, co pozwala nam skutecznie bronić interesów naszych klientów przed sądami oraz w negocjacjach z bankami.

Sposoby rozwiązywania spraw kredytów frankowych

 • Unieważnienie umowy kredytowej: Jednym z najczęstszych rozwiązań jest dążenie do unieważnienia umowy kredytowej. Nasza kancelaria radcy prawnego Białystok analizuje umowy kredytowe pod kątem klauzul abuzywnych, które mogą stanowić podstawę do unieważnienia umowy.
 • Negocjacje z bankiem: W wielu przypadkach możliwe jest osiągnięcie porozumienia z bankiem bez konieczności prowadzenia długotrwałego postępowania sądowego. Nasza kancelaria radców prawnych w Białymstoku reprezentuje klientów w negocjacjach, dążąc do uzyskania jak najkorzystniejszych warunków rozwiązania umowy kredytowej.
 • Postępowanie sądowe: W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, nasi adwokaci radcowie prawni w Białymstoku reprezentują klientów przed sądami, zapewniając pełne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania.

Prawnik Białystok: Zapraszamy do kontaktu

Nasza kancelaria adwokacka Białystok to zespół doświadczonych radców prawnych i prawników, którzy posiadają szeroką wiedzę i praktykę w dziedzinie prawa bankowego. Każdy prawnik Białystok w naszej kancelarii to profesjonalista, który z zaangażowaniem i determinacją dąży do rozwiązania problemów prawnych naszych klientów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie prawa bankowego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną Białystok. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc i zapewnić pełne wsparcie prawne na każdym etapie Twojej sprawy.

czytaj dalej

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz