O NAS

Wierzymy w doświadczenie! 

Radca prawny
Małgorzata Rola – Pawłow

 

Posiada kilkunastoletni staż pracy. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy. Umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem pozwala jej na dogłębne zbadanie problemu i zaproponowanie najlepszego dla klienta rozwiązania. Jej naczelna zasadą w kontaktach z klientami jest dobro klienta i szukanie takich rozwiązań by efekty były długofalowe i obciążone jak najmniejszym ryzykiem. Doświadczenie nabyte w trakcie obsługi podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, przedsiębiorców, aż po organy samorządu terytorialnego powoduje ogromną swobodę w niesieniu pomocy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - doskonale doradza tak właścicielom firm, jaki i pracownikom i podmiotom świadczącym usługi cywilnoprawne. Od kilku lat, z dużymi sukcesami, prowadzi sprawy z zakresu odszkodowań, w tym odszkodowań za błędy medyczne. Ukończone na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego studia prawnicze, Studia Podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego, aplikacja radcowska oraz wieloletnia praktyka w kancelariach prawniczych, firmach doradztwa podatkowego, owocują w pełni profesjonalnym podejściem do każdego klienta. Skupia wokół siebie doskonałych prawników. Włada językiem niemieckim i rosyjskim.

Radca prawny
Jan Iwaniuk

 

Bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie i wypracowywanie najkorzystniejszych rozwiązań w każdej sprawie. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, cywilnym, administracyjnym oraz podatkowym. Prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obsługuje liczne podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne.

Radca prawny
Monika Burawska

 

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada bogatą praktykę zarówno w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, jak również osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym i cywilnym. Do szerokiego spektrum jej zainteresowań należą ponadto prawo rodzinne, prawo administracyjne oraz zagadnienia związane z dofinansowaniem podmiotów gospodarczych środkami pozyskiwanymi z funduszy Unii Europejskiej.

Radca prawny
Marcin Wierzbiński

 

Radca prawny od 2013 r. W ramach Kancelarii świadczy usługi od 2007 r., absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Do obszarów jego specjalizacji należą prawo cywilne, administracyjne, handlowe i gospodarcze. Świadczy pomoc z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wiedza i doświadczenie pozwalają mu na sprawną obsługę zarówno osób fizycznych, jak i klientów instytucjonalnych.

Aplikant radcowski
Małgorzata Bartnik

 

Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz odszkodowaniami i zadośćuczynieniami, a także z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Radca prawny
Adam Laskowski

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Z Kancelarią związany od 2007 r. W obszarze jego specjalizacji znajdują się: prawo handlowe, gospodarcze oraz administracyjne. Odpowiada m.in. za rejestrację i przekształcenia podmiotów gospodarczych, a także za stałą obsługę przedsiębiorstw.

Radca prawny
Mateusz Idźkowski

 

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego. W kancelarii odpowiada za obsługę prawną podmiotów gospodarczych.