Zapoznaj się ofertą świadczonych przez nas usług.

Kancelaria oferuje pomoc prawną obejmującą doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądami, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej. Nasi prawnicy oferują pomoc prawną klientom indywidualnym oraz kompleksową obsługę przedsiębiorstw w każdym zakresie prowadzonej działalności.

Nasze usługi

Praktyka Kancelarii w dziedzinie prawa cywilnego jest bardzo bogata, z uwagi na wieloletnią obsługę prawną osób fizycznych oraz osób prawnych. Specjalizujemy się m.in. w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, ustanowienia służebności, zniesienia współwłasności oraz podziału majątku wspólnego, eksmisji, ochrony własności i posiadania. Czytaj dalej.

Kancelaria z powodzeniem reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych. W szczególności specjalizujemy się w sprawach rozwodowych, separacyjnych, alimentacyjnych, kontaktach z dzieckiem oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Czytaj dalej.

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spodku, zachowku, nieważności testamentu. Reprezentujemy również klientów przed organami podatkowymi w sprawach podatku od spadków i darowizn. Czytaj dalej.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym zakresie Kancelaria: pomaga w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowuje wszelkie dokumenty związane z działalnością spółek, rejestruje spółki, prowadzi doradztwo korporacyjne, obsługuje organy spółek, przeprowadza procesy łączenia, podziału i przekształceń spółek, doradza w obrocie udziałami i akcjami, przeprowadza procesy likwidacji. Doradzamy w zakresie obrotu przedsiębiorstwami. Ponadto zajmujemy się sprawami z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Pomagamy przedsiębiorcom odzyskiwać wierzytelności, w tym od kontrahentów zagranicznych. Czytaj dalej.

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących m.in. unieważnienia umowy kredytu, w szczególności kredytu frankowego, sankcji kredytu darmowego oraz kradzieży pieniędzy z konta bankowego. Czytaj dalej.

W ramach praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, Kancelaria obsługuje dłużników, wierzycieli, syndyków czy organy postępowania restrukturyzacyjnego. Prawników Kancelarii charakteryzuje szczególne zaangażowanie w procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie upadłości konsumenckich.

Kancelaria posiada doświadczenie z zakresu  pracy ubezpieczeń społecznych. W szczególności specjalizujemy się w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowań za wypowiedzenie umów o pracę, ustalenie faktu zaistnienia wypadku przy pracy, o nienależnie naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, ustalenie praw do emerytury pomostowej oraz w sprawach dotyczących pracy w warunkach szczególnych. Czytaj dalej.

Radca prawny Białystok, Prawnik, Kancelaria prawna - PrawnicyBialystok.pl

Kancelaria Radców Prawnych w Białymstoku oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaangażowaniu, prawnicy z naszej kancelarii zapewniają najwyższy poziom usług prawnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Prawo cywilne – Twoje prawa w najlepszych rękach

Nasza kancelaria prawna Białystok ma bogatą praktykę w dziedzinie prawa cywilnego, co jest wynikiem długoletniej obsługi prawnej zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Specjalizujemy się w:

 • Dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych: Skutecznie pomagamy naszym klientom uzyskać należne odszkodowania w różnorodnych sytuacjach życiowych.
 • Sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości: Pomagamy w nabywaniu nieruchomości przez zasiedzenie, zapewniając wsparcie na każdym etapie postępowania.
 • Ustanowieniu służebności: Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących ustanowienia służebności gruntowej, przesyłu oraz innych.
 • Zniesieniu współwłasności oraz podziale majątku wspólnego: Doradzamy i reprezentujemy w procesach związanych z podziałem majątku wspólnego, dbając o interesy naszych klientów.
 • Eksmisjach: Skutecznie prowadzimy sprawy eksmisyjne, zapewniając wsparcie prawne zarówno wynajmującym, jak i najemcom.
 • Ochronie własności i posiadania: Chronimy prawa właścicieli i posiadaczy nieruchomości przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich.

Prawo rodzinne, Adwokat Białystok – wsparcie w trudnych momentach

Kancelaria radców prawnych Białystok z powodzeniem reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych. W szczególności specjalizujemy się w:

 • Sprawach rozwodowych i separacyjnych: Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w sprawach rozwodowych, dbając o najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.
 • Alimentach: Prowadzimy sprawy o ustalenie i egzekucję alimentów, dbając o interesy naszych klientów oraz ich dzieci.
 • Kontaktach z dzieckiem oraz władzy rodzicielskiej: Pomagamy ustalać zasady kontaktów z dzieckiem oraz regulować kwestie związane z władzą rodzicielską.

Prawo spadkowe – zabezpieczenie przyszłości

Nasza kancelaria radcy prawnego Białystok posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych spraw spadkowych, oferując klientom wsparcie na każdym etapie postępowania. Zdajemy sobie sprawę, że kwestie związane z dziedziczeniem mogą być skomplikowane i emocjonalnie obciążające, dlatego stawiamy na indywidualne podejście oraz pełne zaangażowanie w każdą sprawę. W ramach naszej działalności w obszarze prawa spadkowego specjalizujemy się w następujących aspektach:

Stwierdzenie nabycia spadku

Pomagamy klientom w formalnym stwierdzeniu nabycia spadku, co jest niezbędne do prawnego potwierdzenia dziedziczenia. Nasze usługi obejmują:

 • Sporządzanie i składanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku: Precyzyjnie przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty i składamy je w odpowiednich sądach.
 • Reprezentacja przed sądami: Zapewniamy reprezentację klienta w postępowaniach sądowych, dbając o właściwe przedstawienie sprawy oraz interesów naszych klientów.
 • Doradztwo prawne: Udzielamy kompleksowych porad dotyczących wszystkich aspektów związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, w tym kwestii dziedziczenia ustawowego i testamentowego.

Dział spadku

Zajmujemy się prowadzeniem spraw dotyczących działu spadku, pomagając spadkobiercom w sprawiedliwym podziale majątku. Nasze usługi obejmują:

 • Negocjacje między spadkobiercami: Pomagamy w mediacjach między spadkobiercami, dążąc do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia bez konieczności długotrwałych sporów sądowych.
 • Przygotowywanie umów działowych: Sporządzamy umowy działowe, które regulują podział majątku spadkowego zgodnie z wolą spadkobierców i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Reprezentacja przed sądami: W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania, reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych o dział spadku.

Obsługa przedsiębiorstw – kompleksowe wsparcie biznesowe

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym zakresie:

 • Pomagamy w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej: Doradzamy najlepsze rozwiązania prawne dostosowane do specyfiki działalności klienta.
 • Przygotowujemy dokumenty związane z działalnością spółek: Sporządzamy umowy, regulaminy oraz inne niezbędne dokumenty prawne.
 • Rejestrujemy spółki: Przeprowadzamy proces rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Prowadzimy doradztwo korporacyjne: Zapewniamy bieżące wsparcie prawne dla organów spółek.
 • Przeprowadzamy procesy łączenia, podziału i przekształceń spółek: Skutecznie realizujemy procesy restrukturyzacyjne, dbając o zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Doradzamy w obrocie udziałami i akcjami: Pomagamy w transakcjach związanych z obrotem udziałami i akcjami.
 • Przeprowadzamy procesy likwidacji: Skutecznie realizujemy procesy likwidacyjne spółek, zapewniając kompleksową obsługę prawną.

Prawo konkurencji i konsumentów – ochrona interesów przedsiębiorców

Kancelaria prawna Białystok zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Pomagamy przedsiębiorcom odzyskiwać wierzytelności, w tym od kontrahentów zagranicznych, zapewniając skuteczne rozwiązania prawne.

Prawo bankowe i kredytowe – bezpieczeństwo finansowe

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących m.in. unieważnienia umowy kredytu, w szczególności kredytu frankowego, sankcji kredytu darmowego oraz kradzieży pieniędzy z konta bankowego. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i reprezentację w sporach z instytucjami finansowymi.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – wsparcie w trudnych sytuacjach

W ramach praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, kancelaria obsługuje dłużników, wierzycieli, syndyków oraz organy postępowania restrukturyzacyjnego. Prawników kancelarii charakteryzuje szczególne zaangażowanie w procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie upadłości konsumenckich, oferując kompleksowe wsparcie prawne.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – ochrona pracowników i pracodawców

Kancelaria posiada doświadczenie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W szczególności specjalizujemy się w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowań za wypowiedzenie umów o pracę, ustalenie faktu zaistnienia wypadku przy pracy, o nienależnie naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, ustalenie praw do emerytury pomostowej oraz w sprawach dotyczących pracy w warunkach szczególnych. Zapewniamy kompleksowe doradztwo oraz reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Wybierając naszą kancelarię radcy prawnego Białystok, zyskujesz:

 • Profesjonalizm i doświadczenie: Nasza kancelaria adwokacka radców prawnych Białystok to zespół doświadczonych prawników, którzy z pełnym zaangażowaniem podchodzą do każdej sprawy.
 • Indywidualne podejście: Każdy klient jest dla nas wyjątkowy, dlatego dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
 • Skuteczność: Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu skutecznie reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracji publicznej.
 • Kompleksowa obsługa: Oferujemy pełen zakres usług prawnych, zapewniając wsparcie na każdym etapie postępowania.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią radców prawnych i adwokatów w Białymstoku. Nasi prawnicy są gotowi, aby pomóc w każdej sprawie, zapewniając profesjonalne wsparcie prawne na najwyższym poziomie.

czytaj dalej