OFERTA

Zobacz czym się zajmujemy! 

 

Z zakresu prawa pracy:

 

 • odwołania od wypowiedzeń (tzw. dyscyplinarek);

 • czas pracy pracowników, dochodzenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe;

 • dochodzenie należnego wynagrodzenia za pracę;

 • dochodzenie należności za pracę w delegacji;

 • sprawy ustalenia stosunku pracy (przekształcenie umów zlecenia / umów o dzieło w umowę o pracę) oraz roszczenia przysługujące z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy o prace;

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę;

 • sprawy związane z dyskryminacją, mobbingiem w pracy;

 • wypadki przy pracy, dochodzenie odszkodowań.

 

Prowadzimy kompleksowo sprawy m.in.:

 

 • rozwodowe (z orzeczeniem o winie / bez orzekania o winie współmałżonka);

 • alimentacyjne - alimenty dla dziecka oraz alimenty należne współmałżonkowi; podwyższenie i obniżenie alimentów;

 • związane z władzą rodzicielską, ograniczeniem władzy rodzicielskiej;

 • kontaktów rodziców z dzieckiem;

 • podziału majątku po rozwodzie;

 • rozdzielność majątkowa małżonków (intercyza), regulacja zobowiązań małżonków względem siebie;

 • związane z rodziną zastępczą.

 

Prawo medyczne

 

 • JUŻ WKRÓTCE

 

Sprawy dotyczące:

 

 • stwierdzenia praw do spadku po śmierci bliskiej osoby;

 • podział majątku po śmierci, negocjacje pozasądowe, sądowy podział majątku;

 • zapłaty zachowku należnego osobie nie uwzględnionej w testamencie;

 • wydziedziczenia oraz osób nie powołanych do spadku.

 

Sprawy z zakresu:

 

 • sporządzania projektów umów nazwanych (m.in. umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, o roboty budowlane, dostawy);

 • sporządzania projektów umów nienazwanych (m.in. umowy franchisingowe, inwestycyjne);

 • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi;

 • odszkodowania za szkodę i zadośćuczynienia za krzywdę;

 • ochrony dóbr osobistych;

 • zniesienia współwłasności;

 • analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta;

 • postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

 

Z zakresu prac budowlanych prowadzimy m.in.:

 

 • sprawy wadliwie wykonanych robót budowlanych;

 • brak zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace;

 • kary umowne;

 • wypadki przy pracy na budowie;

 • analiza umów o roboty budowlane.

 

Sprawy związane z mieszkaniami komunalnymi:

 

 • najem mieszkań komunalnych;

 • wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego;

 • wykup mieszkań komunalnych;

 • sprawy o eksmisję.

 

Sprawy o zapłatę, w tym:

 

 • wezwania do zapłaty;

 • przesądowe negocjacje;

 • sporządzanie porozumień, umów;

 • kierowanie spraw na drogę sądową;

 • reprezentowanie Klienta przed sądami;

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Z zakresu prawa spółek prowadzimy m.in.:

 

 • rejestrację spółek prawa handlowego;

 • stałą obsługa przedsiębiorstw;

 • dyżury w siedzibie przedsiębiorstwa;

 • prowadzenie spraw przedsiębiorstw;

 • reprezentacja Klienta przed sądami i organami administracji publicznej;

 • łączenie spółek, przekształcanie;

 • postępowanie upadłościowe i likwidacyjne.

 

Sprawy ubezpieczeń społecznych:

 

 • zawieszone emerytury;

 • wypłata świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

 • praca w warunkach szczególnych;

 • postępowanie przed ZUS-em, KRUS-em;

 • prowadzenie postępowań sądowych.